DYO Akademi Açılışı- Cnbc-e ile röportaj

Yaşar Grubu ile başlayalım istiyorum. Kriz döneminde nasıl bir strateji izlemeyi planlıyorsunuz, 2008 yılında hedefleriniz vardı onları tutturabildiniz mi ? 2009’a nasıl bakıyoruz?

Bu dönemde biz 2009 için çok agresif büyümeler planlamadık. 3’er aylık bütçelerle piyasadaki şartları ve koşulların değişimini de izleyerek daha sıkı bir bütçe takibi ve disiplini ile bu daralma dönemini geçirmeyi planlıyoruz. Bu dönemde verimliliği arttıracak ciddi tasarruf tedbirleri ve müşterimize, tüketicimize her zaman için güvenine layık olabilmek için fiyatlarımızı mümkün merteme arttırmadan hatta bazı iş kollarında indirerek tüketicininde krizde azalan alım gücü diğer taraftan işsizliğin artmasından dolayı alım gücünüde zorlamayacak şekilde bütçeler yaptık. Bazı yurtdışı yatırımlarımızı, yurtdışında da talep daralması olduğu için önemli sabit kıymet yatırımlarını erteledik ve bu konu ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar geçen sene Haziran, Temmuz ayından beri süreklilik kazanıyor. Artık yönetim kademesinde ve Şirket içinde herkes bu bilinçte ve bu dönem bir takım piyasa şartlarının iyi gözlenmesi gereken, tüketicinin korunması gereken, pazar paylarımızın korunması gereken bir dönem. Böyle bir yatırım ve iş planı yaptık. Bu da zannediyorum Dünya’nın en iyi uygulamalarından alınan tebdirlerin içinde olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz.

2008 yılına baktığımız zaman Dyo tarafında 2008 yılında büyüme hedeflerinizi gerçekleştirebildiniz mi ? Gerçekleştirdiğiniz rakamlar nasıl, siz neler başardığınızı düşünüyorsunuz ?

 İhracata dayalı kesiminde bir daralma var Dyo’nun. Sanayi Boyaları dışındaki İnşaat Boyaları sektöründe de bütçemiz paralelinde bir büyüme var. Bu büyüme çok büyük bir büyüme değil ama sezonda özellikle yeni konutlar değil ama yenilenen konutlarda bir talep canlanması bekliyoruz. Dünya’daki petrol fiyatı, petrole dayalı ürünlerle imal edildiği için orada ciddi düşüşler var. Bu da tabii bizim fiyatlarımıza da yansıyacak maliyetlerimize yansıdığı için. Bu yüzden boya’da çok ciddi büyümeler planlamadık  ama inşaat sektöründeki iş kolumuzda bir büyüme bekliyoruz. Türkiye’nin büyümesini biz %2 civarında bekliyoruz o paralelinde bunun bir bölümüde pazarda haksız rekabetin, küçük firmaların bu dönem içinde faaliyetlerini durdurmasından kaynaklanacak bir talep artışı bekliyoruz.

 Dyo tarafında özellikle bir yabancı ortak arayışınız vardı. Bu geçen sene açıkladığınız birşey bayağa da konuşulmuştu bunun arkasından askıya alınma durumu söz konusu sanıyorum, şu anda son durum ne efendim?

Aynı o dediğiniz noktada. Çünkü; böyle global bir daralmada  bizim yabancı ortaklarımızın da herkesin önce kendi iş planlarına odaklandıkları bir dönemden geçiyoruz. Bunun 3 ayı geçti bile. Haziran’da tekrar ilişkileri, görüşmelerin ne noktada olduğuna bakıcaz.

  Gıda grubuna gelecek olursak; Gıda Grubu 2008’de yaklaşık % 20’lik bir büyüme hedefiniz vardı. Yanı sıra 1.2 milyar lira da ciro hedefiniz vardı. Bunları gerçekleştirebildiniz mi ? öncelikle bunu soralım. 2008 yılı sizin açınızdan nasıl geçti.

2008 bizim açımızdan bütçemiz paralelinde geçti. Kasım, Aralık ayında biz hedeflerimizi biraz azalttık. Dolayısıyla bu dediğinizin biraz altında bir oran şu anda tam rakamlar konsolidasyon yapılmak üzere henüz yayınlanmadı, açıklanmadı ama çalışmalar devam ediyor. Gıda da bütçemizi Ekim, Kasım, Aralık ayında biraz geri çektik, o da yıl sonuna stokla, alacakla girmemek açısından. Piyasada bir yavaşlamanın da sonucu olarak bunu hissettik, ama bu da planlanmış bir konuydu. Özetle; geçen sene Gıda Grubu hedefleri tuttu diyebilirim.

2009 yılı planlarınıza bakalım istiyorum. 2009 yılında Gıda tarafında büyüme hedefinizi ve yatırım hedefinizi öğrenelim. Kapasite arttırımı söz konusu olacak mı ? Onları sizden öğrenelim.

Hem reklam ve pazarlama yatırımlarımız sürecek. Hem de yeni ürün bizim ürünlerimiz çok büyük yatırım istemiyor, kapasite konusunda önemli olan araştırma-geliştirme ve tüketici taleplerine göre yapılan bir takım ürün çalışmaları var. Bunlarda zaten normal serisinde şirketin icra  ekibi tarafından yürütülüyor. Sürekli yenilikler Pınar’da olacaktır. Çünkü, zaten hızlı satılan ürünler grubundan olduğu için bu işin doğasında bu var. Sürekli ambalajlar, ürünler vs. değişecektir. Ama büyük yatırımlarımız yurt dışı yatırımlarımızı Haziran’dan sonra ekonominin ve dışarıdaki ortaklarımızın ve bu konuda ilişkide bulunduğumuz kurumların da beklentilerine göre ve onlarında stratejilerine göre şekillendireceğiz. Haziran’a kadar içe odaklandık. Önemli olan Türkiye’nin ve Dünya’nın bu dönemde en az hasarla ve en iyi şekilde bu daralmayı yönetmesi.

İçeride ne kadar yatırım planlanıyor 2009 için. 2009 için Gıda tarafında özellikle büyümeyi ne kadar planlıyorsunuz ?

%5 – 6 civarında bir büyüme planlıyoruz. Sektörler arasında bir farklılık var. Yatırım olarak da Yaşar Grubu çok farklı şirketlerden oluşuyor. Kabaca 15 – 20 milyon Dolar bizim bilgisayar yatırımlarımız, Pazar yatırımları dışında makina yatırımlarımız, dar boğaz giderici veya modernizasyon yatırımlarımız sürecek bu çalışmalar zaten bütçelerin içinde planlanmış çalışmalar. Yeni fabrikalar, yeni yurtdışı yatırımları bunları erteledik. Bir takım taşınma projelerimiz vardı onları 2009’un sonunda tekrar gözden geçireceğiz. Bu dönemde geleceği de planlamak çok önemli. Çok kısa vadeli bakmakta doğru değil, uzun vadeli bakmak lazım.