Kadınlar Türkiye İçin Önemli ( Temmuz 2007 )

Türkiye’de kadınlar Avrupalı hemcinslerinin 1960’larda ulaştığı

seçme ve seçilme hakkını 1934’te elde etse de parlamentoda temsil

açısından hala çok gerilerde.

Yaşa, yaşamın içinden ve yaşama dokunan bir dergi. Yaşa her yaşı, kısaca herkesi kucaklayan bir yayın.

Türkiye yeni bir siyasi eşikte. Türk siyasetinde kadının yeri henüz istenilen düzeyde değil ancak gelecek için ümitler artıyor. Kadınların toplumun karar verme süreçlerine dahil edilmesi önemli. Demokrasinin ancak bu eşitliği sağlayarak gerçekleşeceğini unutmamak gerekir. Eşit temsil her alanda yararlı olacaktır. İş hayatında yönetimde daha fazla kadının görev alması da bir çözüm olabilir. Bu yönde toplumsal görüş değişimi gerekiyor. Bu yeni yapılanmada karar verme süreçlerine katılım ve kadınların yepyeni bir vizyon ortaya koyacağına inanıyorum. Yönetim liderlerine de bu konuda büyük görev düşmekte.

Türkiye’de kadının işgücüne, siyasete katkısı çok önemli. Bu konuda tabii ki olumlu pek çok gelişme yaşıyoruz. Fakat gelişmeler hala bütün kadınları aynı şekilde kucaklamıyor. Farklı bölgelerdeki farklı sosyo-ekonomik koşullar, gelenek-örf-adetler, yaşayış biçimleri kadının yaşamın içindeki statüsünü farklılaştırıyor. Eğitim bu konuda çözümlerin en can alıcı noktası. Her alanda eğitim, kadının eğitimi, ailenin eğitimi…

Kadınların iş hayatına ve siyasete katılma sorunu ne yazık ki yalnızca Türkiye’de değil bütün dünyada erkeklerin gerisinde… Ama bu konuda hızlı gelişme yapmış ülkeler de mevcut.  İsveç’te % 47 kadın temsilci parlamentoda.

Birleşmiş Milletler’in araştırmalarına göre, küresel üretimin % 66’sı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Buna karşılık kadınların küresel gelirden aldıkları pay % 10’la sınırlı. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı % 24-27 seviyelerinde. AB ortalaması ise % 62’lerde. Türkiye’de her üç kadından ikisi çalışmıyor.

Türkiye’de kamu kuruluşlarında çalışan kadın oranı % 28. Akademisyenlerin % 36’sı kadın. Kadın profesör oranı % 25. Türkiye’de kadınlar Avrupalı hemcinslerinin 1960’larda ulaştığı seçme ve seçilme hakkını 1934’te elde etse de parlamentoda temsil açısından hala çok gerilerde.

Kadınlar siyasette nasıl orantısız bir temsile sahipse, ekonomiden aldıkları pay olarak da erkeklerle dengesiz bir paylaşım içindeler. Uluslararası Af Örgütü’nün 2004’te hazırladığı rapora göre kadınlar erkeklere göre % 20-50 arasında daha az ücret alıyor.

Peki kadınların iş yaşamındaki ve siyasetteki egemenliğini artırmak için neler yapmak gerekiyor? Ülkemiz genç nüfusa sahip, potansiyeli yüksek bir ülke. Zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkması ve kızlarımızın eğitime özendirilmesi ile kadınlarımızın yakın bir gelecekte daha girişimci, lider ve etkin noktalara gelmeleri mümkün olacaktır. Tekrar ediyorum liderlere önemli bir görev düşmektedir. Hem iş hayatında hem politik alanda karar verenler bu konunun sahibi olmalıdırlar.

Sağlıklı bir yaz temennisiyle,

Sevgi ve Saygılarımla,